Cytaty o wojnie


„Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną.”
Enoch Powell

„Nie można twierdzić, że cywilizacja się nie rozwija. Wszak w każdej nowej wojnie zabijają ludzi w ulepszony sposób.”
Will Rogers

„Powiadacie, że dobra sprawa uświęca nawet wojnę? A ja mówię wam: dobra wojna uświęca każdą sprawę.”
Fryderyk Nietzsche

„Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju.”
Benjamin Franklin

„Na woj­nie ten wyg­ry­wa, kto naj­mniej błędów popełnia.”
Napoleon Bonaparte

„Na woj­nie wiel­kie wy­darze­nia by­wają wy­nikiem błahych przyczyn.”
Gajusz Juliusz Cezar

„Moim zdaniem zabicie kogoś na wojnie nie różni się niczym od popełnienia zwykłego morderstwa.”
Albert Einstein

„W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów.”
Herodot

„Jestem przekonany, że wojny nie tylko nie ustaną, lecz będą częste dopóty, dopóki grupy rządzące we wszystkich krajach nie dojdą do wniosku, że wojna jest zbyt niebezpiecznym przedsięwzięciem, aby się do niej uciekać w jakichkolwiek okolicznościach.”
Thomas Alva Edison0 komentarze:

Prześlij komentarz